inc inc er en virksomhed som starter virksomheder

inc inc er en virksomhed som founder og skalerer andre virksomheder gennem medejerskab. Vi påtager os gerne ledende stillinger indenfor forretnings-, produkt- og softwareudvikling. Vi kommer med software og UX ressourcer.

Vores præmis er, at de startups vi går med i er softwarevirksomheder.

Folk In a nutshell

Vores team er dit team!

Vi tilbyder at vores software og UX folk kan være udførende i de startups vi er investeret i. Vores folk vil indgå som en variabel udgift på honorar eller retainer til priser, der er sammenlignelige med prisen på fastansatte i markedet og solidariske med det lønniveau, som gælder i vores startups.

Vores leverancestruktur er non-profit. Vi engagerer og forkæler IT og tech talenter. Til gavn for vores startups.

Engageret ledelse DevOps for SaaS startups - 10 tips

Man kan ikke hjælpe folk, der ikke vil hjælpes!

Typisk tager vi ledende stillinger på lige vilkår med øvrige ejer-ledere og founders i vores startups. Det kan være roller som tech lead, CTO, CMO, bestyrelsesmedlem, advisory board medlem etc. Vores mission er at supplere med vores kompetencer - ikke at overtage. Vi tilpasser os den eksisterende kultur.

Vi er ikke konsulenter. Vi er ikke gæster. Vi er co-founder og ejer-partnere.

Investering Fortæl os om din idé

Send more money!

Vores engagement er betinget af at inc inc opnår mindst 10% ejerskab i de startups vi går ind i.

Vi har adgang til investorer som har tillid til os og tillægger vores kuratering af startups stor værdi. De ser vores erfaring og unikke leverancer af stabile kosteffektive software og UX ressourcer, som en uvurderlig markedsfordel i en verden som er ved at blive spist af software.

Hvis startups efterspørger at vi kommer med en en investering oven i vores engagement, vil vi tage en dialog med vores investorer. Vi kan entrére med en VC’er eller etablere et syndikeringsselskab af business angels til lejligheden.

Booke et møde Fortæl os om din idé